Limoise, Le Champ de Bois, France   |   Book a room   |   +33 (6) 78180557    |   #ChampDuBois

Privacybeleid

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt: February 08, 2022

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw informatie wanneer U de Dienst gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van de Privacy Policy Template.

Interpretatie en definities Interpretatie De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de volgende betekenissen. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities Voor de doeleinden van dit Privacybeleid: – Account betekent een unieke account die voor U wordt aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

– Onderneming (in deze Overeenkomst aangeduid als “de Onderneming”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Champ Du Bois, 1 Chp du Bois, 03320 Limoise, Frankrijk.

– Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst, met daarin de gegevens van Uw surfgeschiedenis op die website, naast de vele andere toepassingen.

-Land verwijst naar: Frankrijk

-Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitaal tablet.

-Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

-Dienst verwijst naar de Website.

-Dienstverlener: elke natuurlijke of rechtspersoon die namens de Vennootschap de gegevens verwerkt. Het verwijst naar bedrijven of personen van derden die door het Bedrijf in dienst zijn genomen om de Service mogelijk te maken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service te verlenen of om het Bedrijf bij te staan bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.

-Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

– Website verwijst naar Champ Du Bois, toegankelijk via champdubois.com

– U betekent het individu dat toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke een dergelijk individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

– Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens Soorten verzamelde gegevens Persoonsgegevens Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

– E-mailadres

– Voornaam en familienaam

– Telefoon

– Gebruikte gegevens

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.
Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van Uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-identificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst opent met of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert met of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies Wij gebruiken Cookies en gelijkaardige tracking technologieën om de activiteit op Onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die gebruikt worden zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om Onze Service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

Cookies of Browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kan het zijn dat U sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, kan onze Dienst gebruik maken van cookies.

Flash Cookies. Bepaalde functies van onze Dienst kunnen gebruik maken van lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) om informatie over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Dienst te verzamelen en op te slaan. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die voor Browser Cookies worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe u Flash-cookies kunt verwijderen, leest u “Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten?”, beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

Web Beacons. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd), waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaald deel en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit). Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie) Cookies kunnen “Persistent” of “Session” cookies zijn. Persistente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser afsluit. Meer informatie over cookies: Cookies door PrivacyPolicies Generator.

Wij gebruiken zowel Sessie- als Persistente Cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Us

Doel: Deze cookies zijn essentieel om U diensten te verlenen die via de Website beschikbaar zijn en om U in staat te stellen sommige van de functies van de Website te gebruiken. Zij helpen bij de authentificatie van gebruikers en voorkomen frauduleus gebruik van gebruikersrekeningen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en Wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.

Cookies Beleid / Bericht Aanvaarding Cookies

Type: Persistent Cookies

Beheerd door: Us

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben aanvaard.

Functionele cookies

Type: Blijvende Cookies

Beheerd door: Us

Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt opnieuw uw voorkeuren moet opgeven.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, verwijzen wij u naar ons Cookiesbeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens De Vennootschap kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om onze Dienst te verlenen en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Dienst te controleren.

Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De door U verstrekte Persoonsgegevens kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van elk ander contract met ons via de Dienst.

Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de push-notificaties van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan. Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die U reeds hebt gekocht of waarover U reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan Ons bij te wonen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, vereffening of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door Ons over onze Servicegebruikers worden bijgehouden tot de overgedragen activa behoren. Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

Wij kunnen Uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

Met Dienstverleners: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, om contact met U op te nemen. Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van alle of een deel van onze activiteiten aan een ander bedrijf. Met filialen: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze filialen, in welk geval wij van die filialen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid respecteren. Filialen omvatten Onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover Wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met Ons staan. Met zakelijke partners: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze zakelijke partners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden. Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier met andere gebruikers in de openbare ruimtes interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk naar buiten worden verspreid. Met Uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie voor andere doeleinden openbaar maken met Uw toestemming. Bewaring van uw persoonsgegevens

De Onderneming zal Uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

De Onderneming zal de Gebruiksgegevens ook bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de exploitatiekantoren van de Vennootschap en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie vertegenwoordigt Uw instemming met deze overdracht.

The Company zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens Zakelijke Transacties Indien de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen U inlichten voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Wetshandhaving Onder bepaalde omstandigheden kan de Onderneming verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke voorschriften Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:
Voldoen aan een wettelijke verplichting De rechten of eigendom van de Onderneming te beschermen en te verdedigen mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid Beveiliging van uw persoonlijke gegevens De veiligheid van Uw Persoonlijke Gegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen Onze Dienst is niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 13 jaar. Als U een ouder of voogd bent en U bent zich ervan bewust dat Uw kind Ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als Wij er ons van bewust worden dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw informatie en uw land vereist toestemming van een ouder, dan kunnen wij de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat wij die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U klikt op een link van een derde partij, wordt U doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden U ten sterkste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkt”-datum bovenaan dit Privacybeleid wordt bijgewerkt.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

By email: info@champdubois.com

Door naar deze pagina op onze website te gaan: champdubois.com/contact

Per telefoonnummer: +31641828226